Đăng ký Netflix

Lưu ý trước khi đăng ký tài khoản Netflix

  1. Tuyệt đối không được thay đổi ngôn ngữ mặc định của slot, phim có phụ đề việt và có thể tìm kiếm phim bằng tiếng việt.
  2. Có thể đăng nhập trên 2 thiết bị nhưng chỉ sử dụng 1 thiết bị trong 1 thời điểm.
  3. Không được thay đổi mật khẩu. Không được tạo, thêm, xóa, sửa profile. Chỉ sử dụng profile được chỉ định.
  4. Không share TK cho người khác.
  5. TUÂN THỦ QUY ĐỊNH ĐỂ ĐƯỢC SỬ DỤNG TK LÂU DÀI.
  6. Nếu không tuân thủ QUY ĐỊNH, TK bị lỗi sẽ không được bảo hành.
  7. Xem chi tiết các gói tài khoản Tại Đây